Linh San - Tham gia trưng bày sản phẩm tại Cafe Doanh Nhân Tân Phú

Phần Mềm Phân Tích Tài Chính

Linh San - Tham gia trưng bày sản phẩm tại Cafe Doanh Nhân Tân Phú

Ngày đăng: 17/06/2024 02:39 PM

  LINH SAN - THAM GIA TRƯNG BÀY SẢN PHẨM TẠI CHƯƠNG TRÌNH CAFE DOANH NHÂN TÂN PHÚ

  | Chủ đề: "ỨNG DỤNG CÔNG CỤ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH" 

  Ngày 23.11.2023 vừa qua, Đại lý thuế Linh San có cơ hội được tham gia trưng bày gian tại chương trình "Cafe Doanh Nhân Tân Phú". Qua đó, được giao lưu, kết nối chia sẻ cùng với cộng đồng các doanh nghiệp trong Hội

  Nguồn: Hội Doanh nghiệp Tân Phú

  Đồng thời, với sự tham gia chia sẻ từ PGS.TS Đinh Điền - Giám đốc TT Ngôn ngữ học tính toán, Đại học KH - TN (Đại học Quốc gia TP. HCM). Đã mang đến nhiều kiến thức sâu rộng, cần thiết cho sự đổi mới công nghệ về AI hiện nay. 

  Nguồn: Hội Doanh nghiệp Tân Phú

  Cùng Linh San đưa ra những chiến lược để ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào hoạt động kinh doanh nhằm đổi mới, hiệu quả và phát triển bền vững cho doanh nghiệp!