7 đòn bẩy để cải thiện dòng tiền trong doanh nghiệp

Phần Mềm Phân Tích Tài Chính

7 đòn bẩy để cải thiện dòng tiền trong doanh nghiệp

Ngày đăng: 27/05/2024 04:37 PM

  1. Dòng tiền trong doanh nghiệp là gì?

  Dòng tiền trong doanh nghiệp đến từ 3 hoạt động chính: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.

  • Đối với hoạt động kinh doanh: Dòng tiền vào là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền ra phát sinh từ các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp.
  • Đối với hoạt động đầu tư: Dòng tiền từ hoạt động đầu tư là dòng tiền vào và dòng tiền ra phát sinh từ các hoạt động mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng bán các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác.
  • Đối với hoạt động tài chính: Dòng tiền từ hoạt động tài chính là dòng tiền vào và dòng tiền ra phát sinh từ các hoạt động tạo ra các thay đổi về quy mô và kết cấu của vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp.

  2. Dòng tiền trong doanh nghiệp đến từ hoạt động chủ yếu nào?

  Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì dòng tiền trong doanh nghiệp chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh.
  Dòng tiền vào từ hoạt động kinh doanh bao gồm: dòng tiền thu được từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, khách hàng thanh toán nợ, thu nhập khác( không phải từ hoạt động đầu tư hay hoạt động tài chính)…


  Dòng tiền ra từ hoạt động kinh doanh bao gồm: các khoản thực chi cho hoạt động kinh doanh như chi phí quảng cáo, chi phí nhân viên, chi phí lương bộ phận quản lý, chi phí hoa hồng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi trả nợ nhà cung cấp, chi nộp thuế….
  Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh = Dòng tiền vào – dòng tiền ra.

   


  Dòng tiền âm: khi dòng tiền vào < dòng tiền ra ( thu < chi)

  Có 2 nguyên nhân chủ yếu khiến dòng tiền doanh nghiệp âm:

  • Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm thể hiện quy mô đầu tư của doanh nghiệp mở rộng. Doanh nghiệp chi tiền: mua nguyên vật liệu, dự trữ tồn kho, chi thường xuyên,…
  • Hoặc doanh nghiệp đang quản lý vốn không hiệu quả do công nợ khách hàng chưa thanh toán, tồn kho nhiều, dòng tiền thu về không đủ trang trải cho các hoạt động trong kỳ… Doanh nghiệp thường rơi vào tình trạng khó khăn trong thanh toán do chưa có dự báo tài chính bằng tiền, chưa có kế hoạch thu, chi cụ thể, dòng tiền trong doanh nghiệp luôn trong tình trạng âm, thiếu hụt dòng tiền.

  3. Vậy làm thế nào để cải thiện dòng tiền cho doanh nghiệp?

  7 đòn bẩy để cải thiện dòng tiền trong DN.

  1. Giá: Tăng giá bán hàng hóa/ dịch vụ
   Phần lớn các DN đều e ngại việc tăng giá có thể khiến khách hàng đồng loạt bỏ đi hoặc phản ứng dữ dội. Nhưng nếu DN mang đến cho khách hàng một trải nghiệm tuyệt vời, chất lượng sản phẩm cũng tăng lên, chi phí đầu vào cao hơn và giải thích cho khách hàng về những lợi ích mà họ nhận được từ sản phẩm/DV thì hầu hết khách hàng sẽ vui vẻ, chấp nhận việc tăng giá.
   Nếu giá cả đã được giữ nguyên trong một thời gian dài, thực ra Doanh nghiệp đang bị sụt giá bởi lạm phát.
  2. Tăng khối lượng, bán hàng gia tăng:
   ” Bạn có muốn dùng kèm khoai tây chiên không?” câu nói này mang về cho McDonal’s hàng triêu đô la, một chiến lược bán với số lượng nhiều hơn, bán hàng gia tăng tương tự mang về dòng tiền khổng lồ cho DN.
  3. Tối ưu giá vốn hàng bán/chi phí trực tiếp: có nhiều hơn một nhà cung cấp nguyên vật liệu với giá tốt hơn. Nâng cao năng suất lao động bằng cách áp dụng công nghệ, cải tiến quy trình bán hàng và cung cấp dịch vụ nhanh chóng hơn, thu tiền về nhanh hơn.
  4. Chi phí hoạt động:
   Cắt giảm các chi phí không cần thiết, tiết kiệm, xem xét các khoản chi phí định kỳ làm giảm dòng tiền ra, cải thiện dòng tiền trong DN.
  5. Các khoản phải thu: thực hiện chiết khấu thanh toán, thu hồi công nợ phải thu nhanh hơn.
  6. Hàng tồn kho: tăng cường kiểm soát, đo lường chỉ số hàng tồn kho, cùng với bộ phận sales DN cần có chiến lược đẩy mạnh doanh thu bán hàng, giảm hàng tồn kho, tăng số vòng luân chuyển hàng tồn kho, giảm thời gian lưu kho, tối ưu hệ số đảm nhiệm hàng tồn kho.
  7. Các khoản phải trả: Đám phán với nhà cung cấp để có hình thức thanh toán linh hoạt, thời gian thanh toán dài hơn.
   Mỗi yếu tố trên có thể thay đổi 1% hoặc tăng 1 ngày phải thanh toán, giảm một ngày phải trả DN có thể xây dựng một kế hoạch dòng tiền tối ưu, đạt được một khoản tiền mặt cụ thể.