Bảng giá

Phần Mềm Phân Tích Tài Chính

Bảng giá

GÓI BASIC

Chỉ từ 700.000 VND

Mua

 

 Các công việc về kế toán thuế

 2 giờ làm việc Trực tiếp/quý 

 

 

 

GÓI STANDARD

Chỉ từ 2.000.000 VND

Mua

 

 Các công việc về kế toán thuế

 Các công việc về BHXH, lao động 

 2 giờ làm việc Trực tiếp/tháng

 

 

GÓI GOLD

Chỉ từ 5.000.000 VND

Mua

 

 Các công việc về kế toán thuế

 Các công việc về BHXH, lao động 

 Công việc kế toán lương

 Tư vấn, phân tích HĐKD

4 giờ làm việc Trực tiếp/tháng

GÓI PLATINUM

Chỉ từ 10.000.000 VND

Mua


Các công việc về kế toán thuế

 Các công việc về BHXH, lao động 

 Công việc kế toán lương

 Tư vấn, phân tích HĐKD

 Tư vấn quản trị tài chính

 Tư vấn tổ chức quản lý nhân sự

6 giờ làm việc Trực tiếp/tháng

GÓI KẾ TOÁN THUẾ

Chỉ từ 700.000 VNĐ

Mua


 Kê khai thuế GTGT hàng tháng/quý

 Kê khai, quyết toán thuế TNCN, TNDN hàng năm

 Hoàn thiện báo cáo thuế

 Làm việc giải trình với cơ quan thuế


 

TAX AND ACCOUNTING PACKAGE

From 700.000 VNĐ

Mua


 Monthly/quarterly VAT declaration

 Annual PIT and CIT declaration and finalization

 Completing books, documents, vouchers

 Working on explanations with tax authorities
 

GÓI QUYẾT TOÁN THUẾ

Chỉ từ 2.000.000

Mua

 

 Tối ưu số thuế phải nộp

 Điều chỉnh sai sót

 Hoàn thiện sổ sách thuế

 Hạn chế rủi ro tài chính

 Đại diện làm việc với cơ quan thuế

 

TAX FINALIZATION PACKAGE

From 2.000.000 VNĐ

Mua

 

Linh San tax agent - a place of complete trust Optimize the amount of tax payable

Linh San tax agent - a place of complete trust Adjust errors

Linh San tax agent - a place of complete trust Complete tax books

Linh San tax agent - a place of complete trust Limit financial risks

Linh San tax agent - a place of complete trust Representative working with tax authorities
 

GÓI SOÁT XÉT THUẾ

Chỉ từ 1.000.000đ

Mua

 

 Tối ưu số thuế phải nộp

 Hoàn thiện sổ sách thuế

 Hạn chế rủi ro tài chính

 Phát hiện sai sót

 


 

GÓI THAY ĐỔI GPKD

Chỉ từ 800.000đ

Mua


 Đổi tên công ty

 Thay đổi vốn điều lệ

 Đổi địa chỉ công ty

 Chuyển đổi loại hình DN

GÓI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Chỉ từ 700.000đ

Mua


  Thủ tục nhanh chóng

  Hồ sơ đơn giản

  Chi phí hợp lý

  Tư vấn chi tiết

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Chỉ từ 1.200.000đ

Mua


Đại lý thuế Linh San - nơi gửi trọn niềm tin Tư vấn pháp lý, thuế

Đại lý thuế Linh San - nơi gửi trọn niềm tin Đầy đủ hồ sơ 

Đại lý thuế Linh San - nơi gửi trọn niềm tin Tiết kiệm thời gian

Đại lý thuế Linh San - nơi gửi trọn niềm tin Tiết kiệm chi phí