CEO Thực chiến - chủ đề 3

Phần Mềm Phân Tích Tài Chính

CEO Thực chiến - chủ đề 3

Ngày đăng: 15/05/2024 01:30 PM

  Từ những “con số biết nói” trên báo cáo tài chính cho tới những bước lập kế hoạch ngân sách được tách bạch rõ ràng trong buổi đào tạo. 

  Đã giải quyết được thực trạng của 80% doanh nghiệp SME tại Việt Nam:

  • Có doanh thu, lợi nhuận những không thấy tiền
  • Chưa có kế hoạch tài chính hoặc kế hoạch chưa đầy đủ nên chưa chủ động được dòng tiền
  • Không có báo cáo rõ ràng nên không thể đưa ra những quyết định, chiến lược kịp thời
  • Sử dụng tài sản, nguồn vốn chưa hiệu quả.

   

  Nhận thấy được những những khó khăn, vấn đề nan giải của doanh nghiệp, Ms. Thu Linh đã tổ chức chuyên đề 7 ĐÒN BẨY ĐỂ GIA TĂNG LỢI NHUẬN VÀ DÒNG TIỀN CHO DOANH NGHIỆP với các nội dung chính như sau:

  Công thức để gia tăng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

  Cải thiện dòng tiền với phân tích chu kỳ kinh doanh và chu kỳ tiền mặt

  Chu kỳ kinh doanh của các tập đoàn hàng đầu thế giới (Amazon, Boing, Apple, Dell..)

  Phân tích và tính toán hiệu quả sử dụng vốn lưu động

  4 Bước lập dự báo nhu cầu tài chính bằng tiền

   Một vài hình ảnh của Ms.Thu Linh hỗ trợ nhiệt tình các học viên tại buổi 3 của chương trình đào tạo CEO thực chiến:

  Bà Nguyễn Thị Huyền – TGĐ Công ty Quế Hồi Việt Nam Vinasamex:

  "Rất nhiều chủ doanh nghiệp thiếu tư duy tài chính. Tức là chưa thực sự đọc được báo cáo tài chính và đó là một điều “thiệt thòi” cho doanh nhân Việt Nam"

  Vì vậy những người chủ doanh nghiệp cần có những tư duy tài chính trở nên quan trọng và cấp bách hơn bao giờ hết trong thế giới kinh doanh ngày nay!