CEO Thực chiến - chủ đề 2

Phần Mềm Phân Tích Tài Chính

CEO Thực chiến - chủ đề 2

Ngày đăng: 15/05/2024 10:20 AM

  Tại buổi 2 của chương trình CEO thực chiến sẽ tập trung vào chủ đề "Xây dựng đội ngũ bán hàng xuất sắc". Với chủ đề này nhằm trang bị cho các CEO, chủ doanh nghiệp, nhà quản lý những kỹ năng, chiến lược cần thiết để xây dựng và quản lý một đội ngũ bán hàng hiệu quả.

   Với chuyên đề 2: XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG XUẤT SẮC, đã đem lại lợi ích cho các Doanh Nghiệp SMEs:

  • Công thức thúc đẩy hiệu suất đội nhóm bán hàng
  • Tiêu chuẩn của 1 saleman thành công.
  • 4 yếu tố cốt lõi ảnh hưởng hưởng đến doanh số salesman.
  • 5 bước xây dựng đội nhóm bán hàng hiệu suất cao.
  • Kỹ năng cho người lãnh đạo xuất sắc

  Tại chương tình Mr. Quốc cho biết thêm về 04 yếu tố ảnh hưởng đến doanh số của sales bao gồm như sau:

  1. Sản phẩm 

  • Chất lượng
  • Thương hiệu
  • Dịch vụ

  3. Khách hàng

  • Hành vi
  • Tâm lý

  2. Thị trường

  • Đối thủ cạnh tranh
  • Nhu cầu thị trường
  • Xu hướng thị trường

  4. Bản thân Sales

  • Tinh thần
  • Kiến thức
  • Kỹ năng
  • Diễn đạt

  Buổi 2 của chương trình "CEO Thực Chiến" đã mang lại nhiều kiến thức và kỹ năng quý báu cho các CEO và quản lý doanh nghiệp. Việc xây dựng và quản lý một đội ngũ bán hàng xuất sắc không chỉ giúp doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh trên thị trường.