Tổng cục Thuế chỉ đạo các Cục Thuế tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền lợi NNT

Phần Mềm Phân Tích Tài Chính

Tổng cục Thuế chỉ đạo các Cục Thuế tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền lợi NNT

Ngày đăng: 17/04/2024 10:38 AM

  Theo Tổng cục Thuế, trong thời gian qua cơ quan thuế nhận được một số phản ánh liên quan đến trường hợp DN sử dụng thông tin của cá nhân (Tên, MST, số CCCD) để kê khai, tính chi phí tiền lương, tiền công khi xác định nghĩa vụ thuế TNDN trong khi không phát sinh trả thu nhập trên thực tế cho cá nhân đó.

  Đây là hành vi vi phạm pháp luật về thuế, nhằm mục đích gian lận, giảm số tiền thuế phải nộp của DN. Đồng thời cũng gây ảnh hưởng đến NNT là cá nhân khi bị DN tự ý sử dụng thông tin cá nhân.

  Theo đó, để đảm bảo quyền lợi của NNT và ngăn chặn, xử lý nghiêm minh đối với DN có hành vi gian lận, lợi dụng thông tin của cá nhân để khai, tính chi phí tiền lương, tiền công nhằm mục đích trốn thuế, giảm nghĩa vụ thuế phải nộp vào NSNN, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại công văn số 4172/TCT-DNNCN ngày 20/9/2023 về việc đẩy mạnh xử lý hồ sơ hoàn thuế TNCN và công văn số 5862/TCT-TTKT ngày 22/12/2023 về việc chú trọng công tác kiểm tra thuế TNCN trong quá trình triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thuế.

  Đồng thời, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế nghiêm túc thực hiện những nội dung sau:

  Một là, Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ NNT: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo tới các DN về việc tự ý sử dụng thông tin của cá nhân để kê khống số lượng người lao động, hạch toán khống chi phí nhân công,... là hành vi vi phạm pháp luật về dân sự, hành chính và pháp luật hình sự; DN kê khai khống sẽ bị lưu vết và cơ quan thuế sẽ theo dõi, xử lý theo quy định pháp luật thuế và liên quan (nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự).

  Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cá nhân được biết về lợi ích của việc rà soát, chuẩn hóa MST cá nhân theo CCCD/ CMND/Số định danh cá nhân; về việc tra cứu thông tin NNT tại đường dẫn https://tracuunnt.gdt.gov.vn; và lợi ích của việc sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử do cơ quan thuế cấp, cài đặt ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại thông minh và tra cứu thông tin về các nguồn thu nhập trên ứng dụng eTax Mobile để tự đảm bảo kiểm soát được đầy đủ, chính xác các nguồn thu nhập của bản thân.

  Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cho biết đã triển khai nâng cấp các chức năng tổng hợp dữ liệu quyết toán, tra cứu quản lý nguồn thu nhập,... trên các ứng dụng TMS, eTax Mobile để hỗ trợ cơ quan thuế các cấp trong quá trình xử lý, giải quyết hồ sơ quyết toán thuế TNCN.

  Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế nghiên cứu để khai thác, sử dụng các chức năng trên hệ thống CNTT từ đó phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hồ sơ quyết toán thuế TNCN cũng như để hỗ trợ, phục vụ tốt hơn đối với NNT.

  Hai là, Xử lý vi phạm: Trường hợp cơ quan thuế nhận được phản ánh của NNT về việc DN, tổ chức trả thu nhập tự ý sử dụng thông tin của cá nhân (Tên, MST, số CCCD) để kê khai, tính chi phí khi xác định nghĩa vụ thuế TNDN trong khi không phát sinh trả thu nhập trên thực tế, đề nghị cơ quan thuế kịp thời có biện pháp kiểm tra, phối hợp với các cơ quan thuế có liên quan để xác minh thông tin và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế theo đúng quy định pháp luật.

  Căn cứ vào hành vi, mức độ vi phạm của NNT, cơ quan thuế thực hiện xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ hoặc theo quy định tại Điều 200 của Bộ Luật Hình sự năm 2015.