Tăng cường phối hợp đồng bộ trong triển khai hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu

Phần Mềm Phân Tích Tài Chính

Tăng cường phối hợp đồng bộ trong triển khai hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu

Ngày đăng: 20/03/2024 02:04 PM

  Bộ Tài chính chỉ đạo ngành Thuế quyết liệt triển khai thực hiện

  Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, thúc đẩy việc triển khai phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

  “Tổng số cửa hàng xăng dầu đã xuất HĐĐT từng lần bán hàng thống kê đến ngày 15/3/2024 là 10.649 cửa hàng (tăng 7.949 cửa hàng so với thời điểm 01/12/2023), đạt khoảng 67,6% số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc.

  Thống kê mới nhất cho thấy, cả nước hiện đang có khoảng 15.756 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

  Đồng thời, yêu cầu các Cục Thuế địa phương thực hiện ngay việc tham mưu UBND chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành địa phương chủ động phối hợp với cơ quan thuế khẩn trương triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt yêu cầu các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

  Bên cạnh những nguyên nhân khách quan nhiều doanh nghiệp (DN), cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu chưa nhận thức đầy đủ quy định nghĩa vụ pháp luật bắt buộc khi thực hiện lập HĐĐT từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Nghị định 80/2023/NĐ-CP.

  Tại cuộc họp mới đây về tăng cường triển khai công tác phối hợp với UBND và các sở, ngành tại các tỉnh, thành phố, lãnh đạo Tổng cục Thuế đã yêu cầu các cơ quan thuế phải cụ thể hóa kế hoạch triển khai HĐĐT từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức của từng bộ phận.

  Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và các sở, ngành trên địa bàn thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, có thời gian, thông báo cụ thể, rõ ràng để tiến hành kiểm tra việc triển khai HĐĐT đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để các cơ sở kinh doanh xăng dầu nhận thức đầy đủ quy định về nghĩa vụ pháp luật bắt buộc thực hiện lập HĐĐT từng lần bán hàng.

  Để khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, Lãnh đạo Tổng cục Thuế đã yêu cầu các Cục Thuế địa phương cần tăng cường công tác phối hợp với UBND các tỉnh, nhất là đối với các địa phương có kết quả chưa đạt cao. Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế có kết quả cao cần phối hợp với các Cục Thuế địa phương có kết quả chưa cao để chia sẻ kinh nghiệm trong phối hợp triển khai thực hiện, đồng thời báo cáo những việc đã và đang triển khai để tìm ra nguyên nhân từ đó có giải pháp phù hợp để triển khai tổ chức thực hiện đúng yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính.

  Xem xét, xử lý các vi phạm trong về HĐĐT trong kinh doanh xăng dầu 

  Mới đây nhất, ngày 18/3/2024, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ký Công văn số 1654/BCT-TTTN hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố, các Sở Công thương và các DN đầu mối, các thương nhân phân phối xăng dầu về việc thực hiện quy định về HĐĐT và cung cấp dữ liệu HĐĐT sau mỗi lần bán.

  Theo đó, tại Công văn 1654, Bộ Công thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành tập trung ưu tiên nguồn lực hỗ trợ DN kinh doanh xăng dầu thực hiện quy định về việc lập và phát hành HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Trong đó, đặc biệt là trong việc lập HĐĐT tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho khách hàng theo từng lần bán hàng và cung cấp dữ liệu HĐĐT theo quy định.

  Bộ Công Thương cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố cũng cần tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra và quyết liệt thực hiện quản lý, sử dụng HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với Bộ Tài Chính, Bộ Công thương để chỉ đạo lực lượng chức năng xem xét, xử lý các DN kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/3/2024 không thực hiện quy định về HĐĐT.

  Tại Công văn 1654, Bộ Công Thương cũng đề nghị Sở Công thương các tỉnh, thành phố đôn đốc, giám sát các DN kinh doanh xăng dầu trên địa bàn chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu.

  Theo đó, các DN phải lập HĐĐT tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cung cấp dữ liệu HĐĐT theo quy định. Bên cạnh đó, các Sở Công thương theo dõi chặt chẽ cân đối cung - cầu mặt hàng xăng dầu không để xảy ra tình trạng cửa hàng xăng dầu dừng bán gây thiếu hụt nguồn cung cục bộ trên địa bàn.

  Trong Công văn 1654, Bộ Công Thương đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu chấp hành đúng quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu; lập HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là trong việc lập HĐĐT tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cung cấp dữ liệu HĐĐT theo quy định.

  Quy định của pháp luật về lập HĐĐT

  - Căn cứ khoản 1 Điều 90 Luật Quản lý thuế quy định:

  “Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập HĐĐT để giao cho người mua, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.”

  - Tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định:

  “Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán. Người bán phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ HĐĐT đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.”

  * Như vậy, các quy định nêu trên bắt buộc các cửa hàng xăng dầu phải thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng bắt buộc từ ngày 01/7/2022.

  * Nội dung Công văn số 1654/BCT-TTTN của Bộ Công Thương đính kèm:

  Tài liệu đính kèm :

  Công văn_1654_BCT-TTTN.pdf (815 KB)