Đã có 92,2% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu áp dụng xuất hóa đơn điện tử

Phần Mềm Phân Tích Tài Chính

Đã có 92,2% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu áp dụng xuất hóa đơn điện tử

Ngày đăng: 26/03/2024 01:56 PM

  Đây là thông tin vừa được Cục Thuế Doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) công bố chiều nay (25/3). Theo đó, kết quả thực hiện đến ngày 24/03/2024, toàn quốc đã có 14.727/15.981 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành HĐĐT từng lần bán hàng, ước đạt 92,2% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Còn 1.254 cửa hàng chưa thực hiện, chiếm 7,8%.

  Cục Thuế Doanh nghiệp lớn cho biết, căn cứ Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP đối với quy định về HĐĐT của hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các địa phương đã có nhiều văn bản chỉ đạo cơ quan thuế các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành sát sao, quyết liệt thực hiện xuất HĐĐT sau mỗi lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

  Cơ quan thuế các cấp đã tập trung trong việc tham mưu UBND các tỉnh quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành tại địa phương tích cực phối hợp với cơ quan thuế, đồng thời đã rất sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chức năng của Cục Thuế tích cực bám sát tiến độ hỗ trợ các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn triển khai HĐĐT theo từng lần bán hàng tại từng cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

  Thống kê đến hết ngày 24/3/2024, đã có 41/63 địa phương đạt tiến độ trên 90% (14 địa phương hoàn thành là: Nghệ An, Thái Nguyên, Quảng Trị, Bình Dương, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, An Giang, Bến Tre, Bắc Ninh, Hà Nam, Điện Biên, Ninh Bình, Trà Vinh).

  Tính đến ngày 24/3 vẫn còn 05/63 Cục Thuế có tiến độ triển khai dưới 70%. Vì vậy, Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện nghiêm, quyết liệt, triệt để các chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 837/TCT-DNL và kết luận tại Hội nghị trực tuyến được tổ chức ngày 08/3/2024 về công tác chỉ đạo triển khai quy định về HĐĐT của hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu và phấn đấu đến ngày 31/03/2024 hoàn thành việc triển khai tại địa phương.

   Danh sách thống kê đính kèm: