Chỉ dùng tài khoản VneID để đăng nhập Cổng Dịch vụ công từ 15/06/2024

Phần Mềm Phân Tích Tài Chính

Chỉ dùng tài khoản VneID để đăng nhập Cổng Dịch vụ công từ 15/06/2024

Ngày đăng: 10/06/2024 02:39 PM
  Chỉ dùng tài khoản VneID để đăng nhập Cổng Dịch vụ công từ 15/06/2024 (Hình ảnh: Internet)

  Chỉ dùng tài khoản VneID để đăng nhập Cổng Dịch vụ công từ 15/06/2024 (Hình ảnh: Internet)

  Theo công văn 3701/VPCP-KSTT về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính, cụ thể như sau:

  Tải công văn 3701/VPCP-KSTT tại đây

  Theo đó, Văn Phòng Chính Phủ đề nghị các đơn vị tập trung triển khai các nội dung như sau:

  1. Chuyển đổi, làm sạch tài khoản công dân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và các hệ thống có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính sang VneID trước ngày 01 tháng 7 năm 2024 theo quy định tại Nghị định 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

  Đối với tài khoản công dân Việt Nam, việc chuyển đổi được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an. Đối với tài khoản khác (tổ chức, doanh nghiệp, người nước ngoài), thực hiện chuyểnđổi sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.

  2. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ phận một cửa các cấp, cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và thông báo, hướng dẫn trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính về việc chuyển đổi tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia sang VNeID từ 15/6/2024.

  Đăng ký, đăng nhập tài khoản:

  • Công nhân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản VneID
  • Trường hợp gặp khó khăn có thể liên hệ Bộ Công An hoặc hotline: 1900 0368 để được hỗ trợ
  •  Bỏ chức năng tạo lập tài khoản công dân đối với vai trò cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
  • Các tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia duy trì, sử dụng như hiện nay và được chuyển đổi sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.

  Thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với công dân Việt Nam tại Điều 14 Nghị định 59/2022/NĐ-CP như sau:

  1. Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 qua ứng dụng VNeID đối với công dân đã có thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử

  a) Công dân sử dụng thiết bị di động tải và cài đặt ứng dụng VNeID.

  b) Công dân sử dụng ứng dụng VNeID để nhập thông tin về số định danh cá nhân và số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử; cung cấp các thông tin theo hướng dẫn trên ứng dụng VNeID; thu nhận ảnh chân dung bằng thiết bị di động và gửi yêu cầu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử tới cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử qua ứng dụng VNeID.

  c) Cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VneID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

  2. Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2

  a) Đối với công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử:

  Công dân đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử. Công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, cung cấp thông tin về số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

  Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin công dân cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; chụp ảnh chân dung, thu nhận vân tay của công dân đến làm thủ tục để xác thực với Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và khẳng định sự đồng ý đăng ký tạo lập tài khoản định danh điện tử.

  Cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VneID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

  b) Cơ quan Công an tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cùng với cấp thẻ Căn cước công dân với trường hợp công dân chưa được cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử