Thỏa thuận bảo mật

Phần Mềm Phân Tích Tài Chính

Thỏa thuận bảo mật

Ngày đăng: 22/05/2022 08:27 AM

  Lời đầu tiên

  Nhận thấy tầm quan trọng của việc duy trì sự tin cậy và an toàn trong việc xử lý thông tin hồ sơ của Quý Khách Hàng. 

  Công ty Linh San chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cá nhân của quý khách hàng. Với niềm tin rằng sự tin cậy là chìa khóa quan trọng trong mối quan hệ với khách hàng, chúng tôi xây dựng và thực hiện một thỏa thuận bảo mật thông tin cụ thể, đảm bảo rằng thông tin của quý vị được bảo vệ một cách toàn diện và chặt chẽ.

  1. Bảo mật thông tin cá nhân

  Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng khỏi mọi sự truy cập trái phép hoặc sao chép sử dụng không đúng mục đích. Thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, và thông tin tài chính sẽ được bảo mật một cách nghiêm ngặt và chỉ được sử dụng cho mục đích cụ thể đã được Quý Khách Hàng đồng ý. Và không tiết lộ, chuyển giao Thông Tin Mật cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của Quý Khách Hàng

  2. Không sử dụng thông tin

  Thông tin về hồ sơ, dữ liệu công việc mà Linh San thu thập từ Quý Khách Hàng sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp dịch vụ và giải quyết các yêu cầu liên quan đến kế toán, thuế, và tài chính. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin của Quý Khách Hàng với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng từ phía Quý Khách Hàng.

  3. Bảo mật dữ liệu

  Linh San thực hiện các biện pháp bảo mật tiên tiến để đảm bảo an toàn cho thông tin của Quý Khách Hàng. Điều này bao gồm việc sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến, mã hóa dữ liệu, và kiểm soát truy cập để ngăn chặn sự truy cập trái phép và lạm dụng thông tin. 

  4. Tuân thủ pháp luật và chuẩn mực xã hội

  Linh San cam kết với sự minh bạch và tuân thủ các quy định bảo mật. Với thỏa thuận bảo mật này, Linh San không trực tiếp hoặc gián tiếp thu hút, lôi kéo hoặc thuê bất cứ nhân viên nào của đối tác mà họ đã biết trong mối liên hệ với mục đihcs mà không có sự đồng ý của Quý Khách Hàng

  Cuối cùng,

  Chúng tôi tại Công ty Linh San cam kết bảo mật thông tin an toàn tuyệt đối với Quý Khách Hàng. Mọi cam kết trên được văn bản hóa tại thỏa thuận Bảo Mật Thông Tin mà Linh San cung cấp tới Quý Khách Hàng và có chữ ký của hai bên.