Gói dịch vụ combo

Phần Mềm Phân Tích Tài Chính

Gói dịch vụ combo

GÓI BASIC

Chỉ từ 700.000 VND

Mua

 

 Các công việc về kế toán thuế

 2 giờ làm việc Trực tiếp/quý 

 

 

 

GÓI STANDARD

Chỉ từ 2.000.000 VND

Mua

 

 Các công việc về kế toán thuế

 Các công việc về BHXH, lao động 

 2 giờ làm việc Trực tiếp/tháng

 

 

GÓI GOLD

Chỉ từ 5.000.000 VND

Mua

 

 Các công việc về kế toán thuế

 Các công việc về BHXH, lao động 

 Công việc kế toán lương

 Tư vấn, phân tích HĐKD

4 giờ làm việc Trực tiếp/tháng

GÓI PLATINUM

Chỉ từ 10.000.000 VND

Mua


Các công việc về kế toán thuế

 Các công việc về BHXH, lao động 

 Công việc kế toán lương

 Tư vấn, phân tích HĐKD

 Tư vấn quản trị tài chính

 Tư vấn tổ chức quản lý nhân sự

6 giờ làm việc Trực tiếp/tháng