Chính sách hoa hồng

Phần Mềm Phân Tích Tài Chính

Chính sách hoa hồng

Ngày đăng: 22/05/2022 08:27 AM

   

  CHÍNH SÁCH HOA HỒNG CHO CÔNG TY VÀ CÁ NHÂN

  STT

  Dịch vụ

  Mức phí
  (VND)

  Thời gian thực hiện
  (Ngày làm việc)

  Đối tác công ty

  Đối tác cá nhân

  1

  Thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài
  (Gồm GCN ĐKĐT, GCN ĐKDN, con dấu công ty và khai thuế ban đầu cho DN)

  29.500

  20 – 25

  15%

  10%

  2

  Xin cấp giấy phép chứng nhận đăng ký đầu tư

  26.000

  15 – 20

  15%

  10%

  3

  Đăng ký góp vốn cho nhà ĐTNN là cá nhân

  10.000

  15 – 20

  15%

  10%

  4

  Đăng ký góp vốn cho nhà ĐTNN là pháp nhân

  13.000

  15 – 20

  15%

  10%

  5

  Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có vốn nước ngoài

  2.500 – 5.000

  05 – 07

  15%

  10%

  6

  Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

  15.000

  10 – 15

  15%

  10%

  7

  Thành lập doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam

  4.000

  05 – 07

  15%

  10%

  8

  Thành lập chi nhánh, DDKD, VPDD 100% vốn Việt Nam.

  1.200

  05 – 07

  15%

  10%

  9

  Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam

  1.200 – 4.000

  05 – 07

  15%

  10%

  10

  Kế toán thuế trọn gói

  2.500 – 15.000

  Thực hiện hằng tháng

  100%

  Tháng đầu tiên

  50%

  Tháng đầu tiên

  11

  Kế toán trưởng
  Kế toán tổng hợp

  8.000 – 30.000

  Thực hiện hằng tháng

  50%
  Tháng đầu tiên

  30%

  Tháng đầu tiên

  12

  Quyết toán thuế

  20.000 – 100.000

  Tùy theo hồ sơ

  10%

  5%

  13

  Xây dựng hệ thống kế toán

  60.000 – 200.000

  30 – 60 ngày

  10%

  5%

  14

  Hoàn thiện sổ sách kế toán

  50.000 – 200.000

  Tùy theo hồ sơ

  10%

  5%

  15

  Tuyển dụng kế toán

  10.000 – 20.000

  10 – 15

  15%

  10%

  16

  Đăng ký bảo hiểm xã hội

  800 – 3.000

  03 – 07

  15%

  10%

  17

  Phần mềm kế toán

  3.000

  01 – 03

  15%

  10%

  18

  Hóa đơn điện tử

  429 – 4.862

  01

  20%

  10%

  19

  Chữ ký số

  1.826 – 3.109

  01

  20%

  10%