THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TNHH MTV

 • 13-11-2020

THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TNHH MTV

Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Trong quá trình hoạt động, vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên có thể tăng lên hoặc giảm xuống. Việc thay đổi vốn điều lệ sẽ do chủ sở hữu công ty quyết định.

Đối với Công ty TNHH một thành viên, việc tăng Vốn điều lệ có thể được thực hiện thông qua việc chủ sở hữu đầu tư thêm vốn hoặc huy động thêm vốn đầu tư của người khác. Và việc huy động thêm vốn như vậy thì Công ty TNHH phải thực hiện những thủ tục gì để phù hợp với quy định của pháp luật ?

I. Tăng Vốn Điều Lệ Bằng Cách Chủ Sở Hữu Đầu Tư Thêm Vốn

Đây là trường hợp tăng vốn điều lệ đơn giản và không làm thay đổi số lượng thành viên của công ty nên thủ tục tiến hành tăng vốn điều lệ của công ty cũng khá đơn giản.

Sau khi có quyết định về việc tăng vốn điều lệ của chủ sở hữu thì trong vòng 10 (mười) ngày, doanh nghiệp phải tiến hành thông báo đăng ký thay đổi vốn điều lệ lên cơ quan đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Cơ quan tiếp nhận: Sở Kế Hoạch – Đầu Tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Hồ sơ chuẩn bị:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên về tăng vốn điều lệ.
 • Giấy ủy quyền và bản sao giấy chứng thực của người thực hiện hồ sơ nếu người đại diện pháp luật không trực tiếp thực hiện.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Đăng Ký Kinh Doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới. Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng Ký Kinh Doanh sẽ thông báo cho doanh nghiệp về việc sửa đổi bổ sung hồ sơ, doanh nghiệp tiến hành sửa đổi, bổ sung những hồ sơ mà Phòng Đăng Ký Kinh Doanh yêu cầu.

II. Tăng Vốn Điều Lệ Trong Trường Hợp Huy Động Vốn Của Người Khác

Việc tăng vốn điều lệ công ty bằng cách huy động thêm vốn của người khác từ đó sẽ dẫn đến việc thay đổi số lượng thành viên của công ty. Và cũng từ đó dẫn đến việc số lượng thành viên công ty không còn là một người nên không thể hoạt động dưới hình thức là Công ty TNHH một thành viên nữa. Lúc này, doanh nghiệp phải thực hiện việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cho phù hợp với số lượng thành viên hiện tại. Có thể là Công ty TNHH hai thành viên trở lên, hoặc là Công ty Cổ phần.

Việc thay đổi này cũng phải thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thay đổi.

Cơ quan tiếp nhận: Sở Kế Hoạch – Đầu Tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

1) Hồ sơ chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH một thành viên sang Công ty Cổ phần và tăng vốn điều lệ:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu Phụ lục I-4 ban hành kèm theo  Nghị định số 122/2020/NĐ-CP;
 • Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông sáng lập là nhà đầu tư nước ngoài và danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức
 • Điều lệ công ty;
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

+ Đối với cổ đông sáng lập là cá nhân: CMND/CCCD/Hộ chiếu;

+ Đối với cổ đông sáng lập là tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, văn bản ủy quyền và bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với người đại diện theo ủy quyền của tổ chức, đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì các giấy tờ liên quan ở trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

 • Quyết định của chủ sở hữu về việc huy động vốn và chuyển đổi loại hình công ty (làm chung một quyết định và nêu cụ thể, rõ ràng từng phần);
 • Trường hợp, chủ sở hữu có chuyển nhượng một phần vốn góp của mình thì cần chuẩn bị một bản hợp đồng chuyển nhượng giữa các bên hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;
 • Giấy ủy quyền và bản sao giấy chứng thực cá nhân của người thực hiện hồ sơ nếu người đại diện pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp thực hiện.

2) Hồ sơ chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH một thành viên sang Công ty Cổ phần và tăng vốn điều lệ:

Tương tự như việc chuyển đổi trên, tuy nhiên hồ sơ cần chuẩn bị có một số thay đổi như:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu Phụ lục I-3 ban hành kèm theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP;
 • Danh sách thành viên;
 • Điều lệ công ty;
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

             + CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực của các thành viên và người đại diện pháp luật;

            + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên là tổ chức;

 • Quyết định của chủ sở hữu về việc huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác;
 • Giấy ủy quyền và bản sao giấy chứng thực cá nhân của người thực hiện hồ sơ nếu người đại diện pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp thực hiện.

Thời hạn giải quyết hồ sơ và trả kết quả: 05 (năm) ngày làm việc.

Sau khi tăng vốn điều lệ thành công, công ty sẽ phải thực hiện thủ tục công bố thông tin trên cổng doanh nghiệp quốc gia. Nếu tăng vốn điều lệ làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo. Chủ sở hữu công ty phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo. Thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

Như vậy trên đây là tư vấn của Đại Lý Thuế Linh San về vấn đề tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên

Đại Lý Thuế Linh San xin cảm ơn bạn đã xem. Nếu như gặp bất cứ khó khăn nào trong vấn đề thành lập doanh nghiệp hay kế toán thuế hãy liên hệ ngay với chúng tôi, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn !

Với tất cả dịch vụ cung cấp, LINH SAN CAM KẾT với bạn rằng:

- Đặc biệt, cam kết HOÀN LẠI PHÍ nếu khách hàng không hài lòng về dịch vụ.

- Cam kết ĐỒNG HÀNH cùng doanh nghiệp.

- Cam kết hỗ trợ, chăm sóc khách hàng TẬN TÂM