TÀI CHÍNH CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO TRONG DOANH NGHIỆP

  • 26-11-2020

TÀI CHÍNH CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO TRONG DOANH NGHIỆP

Quá trình hoạt động của doanh nghiệp cũng là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ hợp thành hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Trong quá trình đó, làm phát sinh, tạo ra sự vận động của các dòng tiền bao hàm dòng tiền vào, dòng tiền ra gắn liền với hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh thường xuyên hàng ngày của doanh nghiệp.

Tài chính doanh nghiệp huy động vốn đảm bảo cho các hoạt động của doanh nghiệp diễn ra bình thường và liên tục.

Vốn tiền tệ là tiền đề cho các hoạt động của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp thường này sinh các nhu cầu sống ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động kinh doanh thường xuyên cũng như cho đầu tư phát triển của doanh nghiệp. Việc thiếu vốn sẽ khiến cho các hoạt động của doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc không triển khai được. Do đó, việc đảm bảo cho các hoạt động của doanh nghiệp được tiến hành bình thường, liên tục phụ thuộc rất lớn vào việc tổ chức huy động tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.

Việc đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn phụ thuộc rất lớn vào việc đánh giá, lựa chọn từ góc độ tài chính. Việc huy động vốn kịp thời, đầy đủ giúp doanh nghiệp chớp được cơ hội kinh doanh. Lựa chọn hình thức và phương pháp huy động vốn thích hợp có thể giảm bớt chi phí sử dụng vốn. Sử dụng đòn bẩu kinh doanh và đòn bẩy tài chính hợp lý là yếu tố gia tăng đáng kể tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu.

Tài chính doanh nghiệp là công cụ rất hữu ích để kiểm tra tình hình kinh doanh của Doanh nghiệp.

Thông qua tình hình thu chi tiền tệ hàng ngày, tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính, qua các báo cáo tài chính có thể kiểm soát kịp thờim tổng quá các mặt hoạt động của doanh nghiệp từ đó phát hiện nhanh chóng những tồn tại, những tiềm năng chưa được khai thác để đưa ra quyết định thích hợp điều chỉnh các hoạt động nhằm đạt tới mục tiêu đề ra của doanh nghiệp.

Như vậy, vai trò của tài chính doanh nghiệp ngày càng trở nên quan trọng vì:

- Hoạt động tài chính doanh nghiệp liên quan và ảnh hưởng tới tất cả các hoạt động của doanh nghiệp.

- Quy mô kinh doanh và nhu cầu vốn cho hoạt động của doanh nghiệp càng lớn, thị trường tài chính ngày càng phát triển, các công cụ tài chính để huy động vốn ngày càng phong phú và đa dạng. Vì vậy quyết định huy động vôn, quyết định đầu tư ... ảnh hưởng ngày càng lớn đến tình hình và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Các thông tin và tình hình tài chính là căn cứ quan trọng đối với các nhà quản lý doanh nghiệp để kiểm soát và chỉ đạo hoạt động của doanh nghiệp.

👉 Nếu Doanh nghiệp bạn gặp khó khăn trong công tác kế toán thuế?

👉 Nếu Doanh nghiệp bạn muốn kiểm tra tình trạng thuế của doanh nghiệp mình?

👉 Nếu Doanh nghiệp bạn muốn quản lý huy động vốn hiệu quả?

🆘 Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn!

💯  CAM KẾT của chúng tôi:

- Đặc biệt, cam kết HOÀN LẠI PHÍ nếu khách hàng không hài lòng về dịch vụ.

- Cam kết ĐỒNG HÀNH cùng doanh nghiệp.

- Cam kết hỗ trợ, chăm sóc khách hàng TẬN TÂM.