QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

  • 11-12-2020

QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động là một trong những công cụ quản lý lao động hữu hiệu trong doanh nghiệp. Nội dung hợp đồng lao động thể hiện sự thỏa thuận giữa Người lao động (NLĐ) và Người sử dụng lao động (NSDLĐ) về các quyền và nghĩa vụ liên quan của các bên. Hợp đồng lao động vừa được xem là chứng cứ chứng minh, vừa đóng vai trò là quy phạm để giải quyết các tranh chấp. Hợp đồng lao động cũng là công cụ ràng buộc giữa NLĐ và NSDLĐ duy trì quan hệ lao động đúng thời gian quy định trong hợp đồng lao động. Tuy nhiên trong một số trường hợp, các bên có quyền được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo đó trong Bộ Luật Lao Động 2019 có quy định thêm một số điều khoản cho phép NSDLĐ được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Cụ thể:

Theo quy định Bộ Luật lao động 2012 thì NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp sau đây:

1) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

2) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

3) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

4) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện HĐLĐ.

Bộ Luật lao động 2019 đã bổ sung thêm một số trường hợp mà NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ngoài những trường hợp đã được quy định ở Bộ Luật lao động 2012 như sau:

5) Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định về độ tuổi nghỉ hưu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

6) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên;

7) Người lao động cung cấp không trung thực thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, xác nhận tình trạng sức khỏe và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.

Như vậy so với Bộ Luật lao động năm 2012 thì Bộ Luật lao động 2019 đã bổ sung thêm 3 trường hợp mà NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Đại Lý Thuế Linh San xin cảm ơn bạn đã xem. Nếu như gặp bất cứ khó khăn nào trong vấn đề thành lập doanh nghiệp hay kế toán thuế hãy liên hệ ngay với chúng tôi, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn !

Với tất cả dịch vụ cung cấp, LINH SAN CAM KẾT với bạn rằng:

- Đặc biệt, cam kết HOÀN LẠI PHÍ nếu khách hàng không hài lòng về dịch vụ.

- Cam kết ĐỒNG HÀNH cùng doanh nghiệp.

- Cam kết hỗ trợ, chăm sóc khách hàng TẬN TÂM