HƯỚNG DẪN KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

  • 10-12-2020

HƯỚNG DẪN KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Căn cứ theo quy định tại Luật Quản Lý Thuế thì khai thuế tiêu thụ đặc biệt được hướng dẫn như sau:

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho cơ quan thuế:

a) Người nộp thuế sản xuất hàng hóa, gia công hàng hóa, kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; kinh doanh xuất khẩu mua hàng chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, sau đó không xuất khẩu mà bán trong nước phải nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế sản xuất hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện bán hàng qua chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc hoặc bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, xuất hàng bán ký gửi, người nộp thuế phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho toàn bộ số hàng hóa này với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

c) Trường hợp người nộp thuế có cơ sở phụ thuộc sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

2. Thời hạn kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt:

- Khai thuế tiêu thụ đặc biệt là khai theo tháng.

- Đối với hàng hóa mua để xuất khẩu nhưng được bán trong nước thì khai theo từng lần phát sinh.

3. Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt:

- Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB.

4. Phương pháp khai thuế tiêu thụ đặc biệt:

Việc khai thuế tiêu thụ đặc biệt để xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp theo phương pháp khoán.

👉 Nếu Doanh nghiệp bạn gặp khó khăn trong công tác kế toán thuế?

👉 Nếu Doanh nghiệp bạn muốn kiểm tra tình trạng thuế của doanh nghiệp mình?

👉 Nếu Doanh nghiệp bạn muốn quản lý huy động vốn hiệu quả?

🆘 Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn!

💯  CAM KẾT của chúng tôi:

- Đặc biệt, cam kết HOÀN LẠI PHÍ nếu khách hàng không hài lòng về dịch vụ.

- Cam kết ĐỒNG HÀNH cùng doanh nghiệp.

- Cam kết hỗ trợ, chăm sóc khách hàng TẬN TÂM.