5 TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP KHAI THUẾ TNDN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

  • 03-12-2020

5 TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP KHAI THUẾ TNDN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Căn cứ theo quy định tại Luật Quản Lý Thuế thì doanh nghiệp khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản có 5 trường hợp như sau:

1. Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản ở cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì kê khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

2. Doanh nghiệp có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố này nhưng có hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh, thành phố khác thì nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

3. Doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản (không có chức năng kinh doanh bất động sản) thực hiện khai thuế TNDN tạm tính theo từng lần phát sinh chuyển nhượng bất động sản.

4. Doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản (có chức năng kinh doanh bất động sản) thực hiện nộp thuế TNDN tạm tính hàng quý.

5. Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê, có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ dưới mọi hình thức thì:

a. Nếu xác định được chi phí tương ứng với doanh thu đã ghi nhận (bao gồm cả chi phí trích trước của phần dự toán hạng mục công trình chưa hoàn thành tương ứng với doanh thu đã ghi nhận) thì doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo doanh thu trừ chi phí.

b. Nếu chưa xác định được chi phí tương ứng với doanh thu thì doanh nghiệp tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 1% trên doanh thu thu được tiền và doanh thu này chưa phải tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm.

👉 Nếu Doanh nghiệp bạn gặp khó khăn trong công tác kế toán thuế?

👉 Nếu Doanh nghiệp bạn muốn kiểm tra tình trạng thuế của doanh nghiệp mình?

👉 Nếu Doanh nghiệp bạn muốn quản lý huy động vốn hiệu quả?

🆘 Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn!

💯  CAM KẾT của chúng tôi:

- Đặc biệt, cam kết HOÀN LẠI PHÍ nếu khách hàng không hài lòng về dịch vụ.

- Cam kết ĐỒNG HÀNH cùng doanh nghiệp.

- Cam kết hỗ trợ, chăm sóc khách hàng TẬN TÂM.