4 LƯU Ý KHI KHAI THUẾ TNDN CHO DOANH NGHIỆP KHÔNG PHÁT SINH THƯỜNG XUYÊN HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

  • 04-12-2020

4 LƯU Ý KHI KHAI THUẾ TNDN CHO DOANH NGHIỆP KHÔNG PHÁT SINH THƯỜNG XUYÊN HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Căn cứ theo quy định tại Luật Quản Lý Thuế thì 4 lưu ý khi khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản như sau:

1. Doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản (không có chức năng kinh doanh bất động sản) thực hiện khai thuế TNDN tạm tính theo từng lần phát sinh chuyển nhượng bất động sản.

2. Hồ sơ khai thuế TNDN theo từng lần chuyển nhượng bất động sản là Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 02/TNDN.

3. Kết thúc năm tính thuế khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN tại trụ sở chính, thì doanh nghiệp phải quyết toán riêng số thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

4. Việc xử lý số thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản cụ thể như sau:

- Trường hợp số thuế đã nộp thấp hơn số thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế TNDN thì doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

- Trường hợp số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế thì được trừ (-) số thuế nộp thừa vào số thuế TNDN còn thiếu của hoạt động kinh doanh khác hoặc được trừ (-) vào số thuế TNDN phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc được hoàn thuế.

- Trường hợp hoạt động chuyển nhượng bất động sản bị lỗ thì doanh nghiệp phải theo dõi riêng, thực hiện bù trừ lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh khác nếu có và chuyển lỗ trong các năm sau theo quy định.

👉 Nếu Doanh nghiệp bạn gặp khó khăn trong công tác kế toán thuế?

👉 Nếu Doanh nghiệp bạn muốn kiểm tra tình trạng thuế của doanh nghiệp mình?

👉 Nếu Doanh nghiệp bạn muốn quản lý huy động vốn hiệu quả?

🆘 Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn!

💯  CAM KẾT của chúng tôi:

- Đặc biệt, cam kết HOÀN LẠI PHÍ nếu khách hàng không hài lòng về dịch vụ.

- Cam kết ĐỒNG HÀNH cùng doanh nghiệp.

- Cam kết hỗ trợ, chăm sóc khách hàng TẬN TÂM.