Tin tức chung

TÀI CHÍNH CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO TRONG DOANH NGHIỆP

Quá trình hoạt động của doanh nghiệp cũng là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ hợp thành hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Trong quá trình đó, làm phát sinh, tạo ra sự vận động của các dòng tiền bao hàm dòng tiền vào, dòng tiền ra gắn liền với hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh thường xuyên hàng ngày của doanh nghiệp.

Xem chi tiết

2 TRƯỜNG HỢP KÊ KHAI THUẾ TNDN THEO TỪNG LẦN PHÁT SINH

Căn cứ theo quy định tại Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC có nêu rõ 2 trường hợp kê khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh như sau:

Xem chi tiết

6 TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP KHI NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ TNDN CHO CƠ QUAN THUẾ

Căn cứ theo quy định lại Luật quản lý thuế số 38, 6 trách nhiệm của doanh nghiệp khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế như sau:

Xem chi tiết

THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TNHH MTV

Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công tyVốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Đối với Công ty TNHH một thành viên, việc tăng Vốn điều lệ có thể được thực hiện thông qua việc chủ sở hữu đầu tư thêm vốn hoặc huy động thêm vốn đầu tư của người khác.

Và việc huy động thêm vốn như vậy thì Công ty TNHH phải thực hiện những thủ tục gì để phù hợp với quy định của pháp luật ?

Xem chi tiết

4 TRƯỜNG HỢP KHAI THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DỰ ÁN ODA, VIỆN TRỢ NHÂN ĐẠO, MIỄN TRỪ NGOẠI GIAO

Căn cứ theo quy định lại Luật quản lý thuế số 38, 4 trường hợp khai thuế GTGT đối với dự án ODA, viện trợ nhân đạo, miễn trừ ngoại giao như sau:

Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN KHAI THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ

Tại điểm a, khoản 8, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC, đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 119/2014/TT-BTC, hướng dẫn như sau:

Xem chi tiết

THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp là một phần không thể thiếu, đi xuyên suốt trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp. Đóng vai trò quan trọng trong việc gây ấn tượng, xây dựng hình ảnh của một công ty. Trong quá trình hoạt động vì nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan khác nhau thì tên doanh nghiệp có thể thay đổi.

Xem chi tiết

4 LƯU Ý VỚI TRƯỜNG HỢP KHAI THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, BÁN HÀNG VÃNG LAI VÀ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN NGOẠI TỈNH

Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính.

Xem chi tiết

4 ĐẶC ĐIỂM KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TÍNH THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP TRÊN DOANH THU

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Thông tư 156/2013 TT-BTC và Điểm d Khoản 1 Điều 2 Thông tư 26/2015 TT-BTC thì khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu như sau:

Xem chi tiết

TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TRONG THÁNG 10/2020

Theo thống kê của Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy những dấu hiệu tích cực ban đầu về hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp từ khi công bố dịch bùng phát tại Việt Nam. Những số liệu cụ thể...

Xem chi tiết

3 ĐẶC ĐIỂM KHAI THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP TRÊN GTGT

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng:

Xem chi tiết

HỒ SƠ KHAI THUẾ GTGT CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

Căn cứ theo quy định khoản c điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư bao gồm:

Xem chi tiết

HỒ SƠ KHAI THUẾ GTGT THÁNG, QUÝ THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ

Căn cứ theo quy định khoản c điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế là:

Xem chi tiết

2 TRƯỜNG HỢP XÁC ĐỊNH DOANH THU LÀM ĐIỀU KIỆN KHAI THUẾ GTGT THEO QUÝ

Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý được căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC và điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC:

Xem chi tiết

3 LƯU Ý CỦA KỲ KHAI THUẾ THEO QUÝ

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC và điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC:

Xem chi tiết

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP KHÁC QUẬN

Trong quá trình hoạt động thì việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty là vấn đề thường gặp của các doanh nghiệp. Tuy nhiên về các thủ tục hành chính, thì các doanh nghiệp còn chưa hiểu rõ về những việc mình cần phải làm để đúng với quy định pháp luật.  Các thủ tục đăng đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận: 

Xem chi tiết

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là thủ tục bắt buộc phải thực hiện doanh nghiệp khi doanh nghiệp có những thay đổi liên quan đến những nội dung được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Xem chi tiết

DOANH NGHIỆP NÀO ĐƯỢC KHAI THUẾ GTGT THEO QUÝ

Căn cứ theo quy định Luật quản lý thuế số 38, những doanh nghiệp được khai thuế GTGT theo quý như sau:

Xem chi tiết

6 NGUYÊN TẮC KHAI THUẾ, TÍNH THUẾ THEO LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỐ 38

Căn cứ theo quy định Luật quản lý thuế số 38, 6 nguyên tắc khai thuế, tính thuế như sau:

Xem chi tiết

5 NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ THUẾ CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỐ 38

Căn cứ theo quy định Luật quản lý thuế số 38, 5 nguyên tắc quản lý thuế như sau:

Xem chi tiết