4 TRƯỜNG HỢP KHAI THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DỰ ÁN ODA, VIỆN TRỢ NHÂN ĐẠO, MIỄN TRỪ NGOẠI GIAO

  • 12-11-2020

4 TRƯỜNG HỢP KHAI THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DỰ ÁN ODA, VIỆN TRỢ NHÂN ĐẠO, MIỄN TRỪ NGOẠI GIAO

1. Chủ dự án ODA viện trợ không hoàn lại, Văn phòng đại diện nhà tài trợ dự án ODA; tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo thuộc diện ĐƯỢC HOÀN THUẾ GTGT.

2. Đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao KHÔNG PHẢI KHAI THUẾ GTGT HÀNG THÁNG.

3. Chủ dự án ODA thuộc diện KHÔNG ĐƯỢC HOÀN THUẾ GTGT thực hiện khai thuế GTGT hàng tháng theo mẫu số 01/GTGT và gửi Cục thuế quản lý trực tiếp địa bàn nơi thực hiện dự án.

Trường hợp nếu chủ dự án ODA thực hiện dự án ODA có liên quan đến nhiều tỉnh thì hồ sơ khai thuế gửi Cục thuế quản lý trực tiếp nơi chủ dự án, nhà thầu nước ngoài đóng trụ sở chính.

4. Nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế GTGT, thực hiện khai thuế GTGT hàng tháng theo mẫu số 01/GTGT và gửi Cục thuế quản lý trực tiếp địa bàn nơi thực hiện dự án.

Trường hợp nếu nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án ODA có liên quan đến nhiều tỉnh thì hồ sơ khai thuế gửi Cục thuế quản lý trực tiếp nơi chủ dự án, nhà thầu nước ngoài đóng trụ sở chính.

👉 Nếu Doanh nghiệp bạn gặp khó khăn trong công tác kế toán thuế?

👉 Nếu Doanh nghiệp bạn muốn kiểm tra tình trạng thuế của doanh nghiệp mình?

👉 Nếu Doanh nghiệp bạn muốn quản lý huy động vốn hiệu quả?

🆘 Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn!

💯  CAM KẾT của chúng tôi:

- Đặc biệt, cam kết HOÀN LẠI PHÍ nếu khách hàng không hài lòng về dịch vụ.

- Cam kết ĐỒNG HÀNH cùng doanh nghiệp.

- Cam kết hỗ trợ, chăm sóc khách hàng TẬN TÂM.